ศิาย์เก่าช่างกลโรงงาน
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
ศิษย์เก่าช่างกลฯ

งานวันคืนสู่เย้า 73 ปี

ขอเชิญศิษย์เก่าแผนกช่างกลโรงงานและแผนกอื่นๆ วท.มค. ร่วมงานวันคืนสู่เย้า 73 ปี เทคนิคมหาสารคาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตวงอัฐ 087-220 6677

tourngatt@yahoo.com

 

 

 

รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน 30 ธันวาคม 2555 และภาพบรรยากาศในงาน คลิกที่ภาพหรือ Click