หลักสูตร
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง รับผู้จบ ม.3

<คลิกที่ภาพ : เพื่อดู/ดาวส์โหลด รายละเอียดหลักสูตร>
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก รับผู้จบปวช.  และม.6

<คลิกที่ภาพ : เพื่อดู/ดาวส์โหลด รายละเอียดหลักสูตร>

นศ.ระดับปวช.