ผลงานนักศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
ผลงานนักศึกษา

นศ.แข่งทักษะที่วท.ชัยภูมิ

นายรชานนท์ โพธิปรึก นศ.ปวส.2/4 ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ วท.ชัยภูมิ ประจำปี 2551

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายผไท ภักดีสุวรรณ นศ.ปวส.2/4 ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ วท.ศรีสะเกษ ประจำปี 2552

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8

นักศึกษาช่างกลโรงงานนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่งานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ฯ 26-30 มค.53 ที่ ขอนแก่นฮอลล์